Giỏ hàng

Tác động của vi sinh lên sự tăng trưởng của Cá La Hán

Nghiên cứu về tác động của các chủng vi sinh hữu ích lên sự tăng trưởng của cá La Hán

(Nghiên Cứu Cá La Hán) - Thí nghiệm đánh giá tác động của các chủng vi sinh hữu ích gồm Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis và Rhodopseudomonas palustris lên sự tăng trưởng và lên Châu của cá La Hán (Flowerhorn cichlid Kamfa) trong điều kiện nuôi không thay nước và không có hệ thống lọc. Kết quả cho thấy, các chủng Bacillus sp. có tác động tích cựu đến sự tăng trưởng của và quá trình lên Châu của cá La Hán.

 

Bố Trí Thí Nghiệm

          Thí nghiệm này được thực hiện trên 9 bể nuôi, mỗi bể 100L nước. Có sục khí nhưng không có hệ thống lọc và nuôi không thay nước trong vòng 2 tháng. Mỗi bể nuôi 10 cá thể. Cá La Hán con có kích thước ban đầu là 1.35 ± 0.21 cm, trọng lượng ban đầu là 1.87 ± 0.14 g. mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần tương đương 3 bể. Trong đó:

Nghiệm thức Đối Chứng: Không bổ sung các vi sinh hữu ích Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Rhodopseudomonas palustris.

Nghiên thức 1: Bổ sung các vi sinh hữu ích Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Rhodopseudomonas palustris với thể tích 5 ml mỗi chủng vào mỗi bể nuôi, định kỳ 3 ngày/lần.

Nghiên thức 2: Bổ sung các vi sinh hữu ích Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Rhodopseudomonas palustris với thể tích 5 ml mỗi chủng vào mỗi bể nuôi, định kỳ 6 ngày/lần.

 

Kết Quả Xử Lý Khí Độc

          Kết quả cho thấy sự thử nghiệm ảnh hưởng của các chủng vi sinh hữu ích lên sự sinh trưởng và phát triển của cá La Hán (Flowerhorn cichlid Kamfa) bước đầu đã có những kết quả tích cực. Trong thời gian thử nghiệm kéo dài 2 tháng (từ 16.11.2018 đến 11.1.2019) với những bể nuôi có bổ sung vi sinh hữu ích, lượng khí độc NH3 và NO2 tăng chậm hơn so với đối chứng, sự biến động khí độc duy trì ổn định và không có những sự thay đổi một cách đột biến gây nguy hại đến các cá thể cá La Hán được nuôi trong bể (Biểu Đồ 1, Biểu Đồ 2).

Biểu Đồ: Biến động NO2 và NH3 ở bể cá La Hán trong 60 ngày thử nghiệm chế phẩm

 

Kết Quả Tác Động Tăng Trưởng          

          Tiếp theo đó, việc sử dụng các chủng vi sinh này cũng góp phần hỗ trợ khả năng sinh trưởng và phát triển của cá La Hán. Ở các bể thử nghiệm, các cá thể cá La Hán tăng trọng nhanh và đạt kích thước tốt hơn so với không sử dụng chế phẩm. Tỷ lệ sống sót cũng cao hơn khi so với bể nuôi đối chứng không được sử dụng vi sinh (Bảng).

Bảng : Kết quả các chỉ tiêu thu được trên cá La Hán sau khi kết thúc thí nghiệm

                                                                                                                                                                                                                                                                           - Số liệu thể hiện là số trung bình và độ lệch chuẩn.

                                                                                                                                                                                                                          - Các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0.05).

          Ngoài ra, vì tốc độ phát triển của cá La Hán ở cá bể có sử dụng các chủng vi sinh hữu ích nên tốc độ hình thành hạt châu cũng nhanh và to hơn (Hình 1). Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, kích thước cá ở bể đối chứng vẫn còn khá nhỏ có chưa quan sát được đã hình thành hạt châu hay chưa. Trong khi đó, đối với bể có sử dụng vi sinh hữu ích ở 2 nghiệm thức lần lượt là NT1 và NT2 thì kích thước cá đã khá lớn, dễ dàng quan sát việc hình thành hạt châu mà cụ thể tỷ lệ cá có hạt châu ở NT1 và NT2 lần lượt là  20% ± 5.00%c và 10% ± 0.00%b. Như vậy, kết quả thu được cho thấy việc sử dụng các chủng vi sinh hữu ích mà cụ thể là Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Rhodopseudomonas palustris đã có những ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng và phát triển của cá La Hán, hạn chế sự hình thành của các loại khí độc có trong bể nuôi góp phần giúp cá có màu sắc đẹp, mạnh khỏe và hạt châu to.

Hình 1: Kích thước cá La Hán ở các nghiệm thức ĐC, NT1, NT2 (từ trái sang phải)

Hình 2: Hình ảnh cá La Hán ở nghiệm thức ĐC, NT1 và NT2.

 

Kết Luận

          Như vậy, các chủng vi sinh hữu ích Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Rhodopseudomonas palustris có khả năng xử lý khí độc, tránh gây độc cho cá cũng như thúc đẩy tăng trưởng của cá La Hán, tăng khả năng hình thành châu và tăng tỉ lệ sống của cá trong điều kiện nuôi không thay nước.

Lưu ý: Các sản phẩm trên thị trường có chứa các chủng vi sinh này bao gồm KOIKA-BAC, KOIKA-CLEAR và KOIKA-PSB do Công ty TNHH Công nghệ Liên Hiệp Phát sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và ISO 22000.

Thực hiệnThs. Tô Đình Phúc

KS. Trần Duy Thọ

KS. Nguyễn Thị Trúc Phương